சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடைய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியுமா?

83பார்த்தது
சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடைய எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியுமா?
சூரிய ஒளி பூமியை அடைய 8 நிமிடங்கள் 20 வினாடிகள் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் இது சரியான நேரம் அல்ல. சூரியனைச் சுற்றியுள்ள பூமியின் சுற்றுப்பாதை முற்றிலும் வட்டமாக இல்லாமல் சற்று நீள்வட்டமாக உள்ளது. எனவே பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான உண்மையான தூரம் சுமார் 147-152 மில்லியன் கிமீ ஆகும். அதாவது சூரியனின் கதிர்கள் பூமியை அடையும் உண்மையான நேரம் 490 முதல் 507 வினாடிகள் அல்லது 8 நிமிடங்கள் 10 வினாடிகள் முதல் 8 நிமிடங்கள் 27 வினாடிகள் ஆகும்.

தொடர்புடைய செய்தி