ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் விதிகளில் மாற்றங்கள்!

84பார்த்தது
ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் விதிகளில் மாற்றங்கள்!
காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் சுகாதார காப்பீட்டு பாலிசிகள் தொடர்பாக புதிய விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இது காப்பீட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேலும் பயனளிக்கும். ஏற்கனவே இருக்கும் நோய்களுக்கான காத்திருப்பு காலம் மற்றும் தடை காலம் குறைக்கப்பட்டது. இது சுகாதார காப்பீடு வாங்குபவர்களுக்கு மேலும் பயனளிக்கும். IRDAI முந்தைய காத்திருப்பு காலத்தை 4 ஆண்டுகளில் இருந்து 3 ஆண்டுகளாக குறைத்துள்ளது.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி