வானம் ஏன் நீலமாகத் தெரிகிறது?

63பார்த்தது
வானம் ஏன் நீலமாகத் தெரிகிறது?
வானத்தில் நிலையான நிறம் இல்லை என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. ஆனால் வானம் ஏன் நீலமாகத் தெரிகிறது தெரியுமா? WWD அறிக்கையின்படி.. இதன் பின்னணியில் சூரிய ஒளி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒளி நிலத்துடன் தொடர்பு கொள்வதால் வானம் நீலமாகத் தெரிகிறது. சூரிய ஒளி ஆற்றல் அலைகள் வடிவில் பயணிக்கிறது. அது பிளவுபட்டு எங்கும் சிதறிக் கிடக்கிறது. நீல ஒளி அலைகள் மற்ற வண்ணங்களை விட அதிகமாக சிதறியதால், வானம் நீலமாகத் தெரிகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி