ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள்.!

55பார்த்தது
ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது புதிய குற்றவியல் சட்டங்கள்.!
ஜூலை 1 முதல் நாட்டில் புதிய குற்றவியல் சட்டம் அமலுக்கு வருவதாக மத்திய சட்ட அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் அறிவித்துள்ளார். ஜூலை 1 முதல், இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (1860), இந்திய சாட்சியச் சட்டம் (1872) மற்றும் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் (1973) ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக இந்தியச் சட்டக் குறியீடு, இந்திய குடிமைப் பாதுகாப்புச் சட்டம் மற்றும் இந்திய சாட்சியங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப இந்த சட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

தொடர்புடைய செய்தி