எப்பவுமே நீதான் என்னோட ஆவி

3646பார்த்தது
எப்பவுமே நீதான் என்னோட ஆவி
பட்டம் பல வாங்கி ஆகனுமே தாமி
உன்னை விட இங்கு சொத்து சுகம்
இந்த மண்ணில் இல்லையென சொல்லிடுவேன்

தொடர்புடைய செய்தி