ஜனவரி 15-இந்திய ராணுவ தினம்

2287பார்த்தது
ஜனவரி 15-இந்திய ராணுவ தினம்

இந்திய இராணுவ தினம், ஆண்டுதோறும் ஜனவரி 15 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது இந்திய இராணுவத்தின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அசைக்க முடியாத மனப்பான்மைக்கு சான்றாக உள்ளது.

தொடர்புடைய செய்தி