உங்களின் ஆங்கிலம் பேசும் திறனை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள்

21950பார்த்தது
உங்களின் ஆங்கிலம் பேசும் திறனை வளர்த்துக்கொள்ளுங்கள்
தைரியமாக ஆங்கிலம் பேசும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளவும், பிழையில்லாமல் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசவும், எங்களின் நேரடி வகுப்பில் இணையுங்கள். குறைந்த இடங்களே உள்ளன. இப்போதே விண்ணப்பிக்கவும்! இங்கே க்ளிக் செய்யவும். https://forms.gle/7YWdP8c22rpZwj2K6

தொடர்புடைய செய்தி