நகங்களில் வெள்ளை புள்ளிகள் வர காரணங்கள்!

51பார்த்தது
நகங்களில் வெள்ளை புள்ளிகள் வர காரணங்கள்!
நகங்கள் பொதுவாக இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். ஆனால் சிலருக்கு நகங்களின் நடுவில் வெள்ளைப் புள்ளிகள் தோன்றும். நகங்களில் உள்ள இந்த வெள்ளைப் புள்ளிகள் லுகோனிசியா என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உடலில் மெக்னீசியம், துத்தநாகம், இரும்பு, கால்சியம், சோடியம் மற்றும் தாமிரம் ஆகியவற்றின் குறைபாடு காரணமாக அவை உருவாகின்றன. பூண்டு நகங்களின் ஆரோக்கியத்தை பலப்படுத்துகிறது. பூண்டு பற்களை நகங்களில் தொடர்ந்து தேய்த்து வந்தால் நகங்கள் வலுவடைந்து வெள்ளை புள்ளிகள் வராமல் தடுக்கும்.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி