ஆற்றில் மூழ்கி 4 மாணவர்கள் பலி

10571பார்த்தது
ஆற்றில் மூழ்கி 4 மாணவர்கள் பலி
ரஷ்யாவின் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் அருகே ஆற்றில் மூழ்கி 4 இந்திய மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர். இவர்களுடன் சென்ற மற்றொரு மாணவர் பிரதேசவாசிகளால் மீட்கப்பட்டுள்ளார். உயிரிழந்தவர்களில் 18-20 வயதுக்குட்பட்ட இரண்டு சிறுவர்களும் இரண்டு சிறுமிகளும் அடங்குவர். அவர்கள் வெலிகி நோவ்கோரோட் நகரில் அருகிலுள்ள நோவ்கோரோட் மாநில பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைத் தொடர்பு கொண்டு, சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளுக்கும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய செய்தி