இன்று உலகப் பெருங்கடல் தினம்-2024

62பார்த்தது
இன்று உலகப் பெருங்கடல் தினம்-2024
பெருங்கடல்கள் பூமியின் நுரையீரல் என்று கூறப்படுகிறது. இதையொட்டி, கடல் வளத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 8ம் தேதி உலக பெருங்கடல் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், UNO ஒரு கருப்பொருளுடன் கடல் பாதுகாப்பு பற்றி மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளித்து வருகிறது. இம்முறை 'புதிய ஆழங்களை எழுப்பு' எனும் தொனிப்பொருளில் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள தன்னார்வலர்கள் இன்றைய தினத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

தொடர்புடைய செய்தி