பெருமாநல்லூர் - Perumanallur Census Town

కామారెడ్డి జిల్లా