யுபிஐ பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நற்செய்தி

383பார்த்தது
யுபிஐ பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நற்செய்தி
சில பரிவர்த்தனைகளுக்கு யுபிஐ பரிவர்த்தனை வரம்புகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் வெள்ளிக்கிழமை அறிவித்தார். மீண்டும் மீண்டும் பணம் செலுத்துவதற்கான மின்-ஆர்டர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய யுபிஐ பரிவர்த்தனை வரம்பு விதிகளின் கீழ், மக்கள் முந்தைய ரூ.1 லட்சத்திற்கு பதிலாக ரூ.5 லட்சத்தை யுபிஐ மூலம் செலுத்தலாம்.

தொடர்புடைய செய்தி