மாதம் ரூ.20,000 பெறலாம்.. அருமையான சேமிப்புத் திட்டம்

84பார்த்தது
மாதம் ரூ.20,000 பெறலாம்.. அருமையான சேமிப்புத் திட்டம்
வயதான காலத்தில் மாதந்தோறும் வருமானம் பெற 'மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில்' சேரலாம். இந்தத் திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் திட்டமானது ஆண்டுக்கு 8.2 சதவீத வருடாந்திர வட்டியைப் தருகிறது. ரூ.30 லட்சம் முதலீட்டுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.2.46 லட்சம் வட்டி கிடைக்கும். அதாவது மாதம் ரூ.20,500 பெறலாம். இந்த திட்டம் குறித்து வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலையங்களைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம். மேலும், இந்தத் திட்டத்தில் தனித்தனியாகவோ அல்லது தம்பதிகள் சேர்ந்தோ இணைந்துக் கொள்ளலாம்.

தொடர்புடைய செய்தி