ஆல்கஹால் மூளையை பாதிக்குமா?

560பார்த்தது
ஆல்கஹால் மூளையை பாதிக்குமா?
அதிகமாக மது அருந்துவதால் மூளையின் செயல்பாடு குறைகிறது. மது அருந்திய 6 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மூளையில் ஆல்கஹால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். அப்போது உடலில் உற்பத்தியாகும் ஹார்மோன்கள் மூளையை தற்காலிகமாகத் தூண்டும். இத்தகைய ஆல்கஹால் விளைவு ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை வித்தியாசமாக பாதிக்கிறது. இது அறிவாற்றல் செயல்பாடுகள், மனநிலை ஒழுங்குமுறை மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி