இந்தியாவுக்கு +91 குறியீடு எப்படி கிடைத்தது தெரியுமா?

76பார்த்தது
இந்தியாவுக்கு +91 குறியீடு எப்படி கிடைத்தது தெரியுமா?
இந்தியாவில் உள்ள ஃபோன் எண்களுக்கு சர்வதேச அழைப்புகளைச் செய்ய, +91 என்ற எண்ணை இணைத்து டயல் செய்ய வேண்டும். அது எப்படி வந்தது தெரியுமா? இந்த குறியீடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் உலக நாடுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்காக பல்வேறு பகுதிகள் 9 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், 9வது மண்டலத்தில் ஆசிய மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் அடங்கும். இந்த வரிசையில், இந்தியா +91, பாகிஸ்தான் (+92) மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் (+93) ஆகிய நாடுகளுக்கு குறியீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புடைய செய்தி