குளிர்கால நெல் பயிர் சாகுபடி நுட்பங்கள்

59பார்த்தது
குளிர்கால நெல் பயிர் சாகுபடி நுட்பங்கள்
குளிர்கால பயிர்களில் முறையான மேலாண்மை நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். ஒரு ஏக்கருக்கு 200 கிலோ மாட்டு எரு அல்லது கோழி எருவை நெல் சாகுபடியில் இடுவதால் பயிருக்கு அதிக நுண்ணூட்டச் சத்து, துத்தநாகம், இரும்புச்சத்து கிடைக்கும். வேர் அழுகல் நோய் ஏற்பட்டால், ட்ரைசைக்ளோசோல் 0.6 கிராம் அல்லது ஐசோப்ரோதியோலின் 1.5 மிலி அல்லது கசுகாமைசின் 2.5 மில்லி மருந்தை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்தால் பயிர்கள் நன்கு வளரும்.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி