ஆப்கான் அருங்காட்சியகத்தில் குண்டுகள், ராக்கெட் லாஞ்சர்கள்

62பார்த்தது
ஆப்கான் அருங்காட்சியகத்தில் குண்டுகள், ராக்கெட் லாஞ்சர்கள்
ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சியில் இருக்கும் தலிபான்கள், நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட வெடிகுண்டுகள், ராக்கெட் லாஞ்சர்கள் மற்றும் பிற அணு ஆயுதங்களை அந்நாட்டின் புகழ்பெற்ற மசார்-இ-ஷரீப் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைத்துள்ளனர். வெளிநாட்டு வீரர்களை தலிபான்கள் வென்றதன் அடையாளமாக இவை அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. பண்டைய குரான்கள், பண்டைய ஆப்கானிய நாணயங்கள் மற்றும் ஆயுதங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர்புடைய செய்தி