பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் முதல் ஐபிஓ

59பார்த்தது
பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் முதல் ஐபிஓ
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் துணை நிறுவனமான பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் ஐபிஓவுக்காக செபியிடம் விண்ணப்பித்துள்ளது. இந்த ஐபிஓ மூலம் சந்தையில் இருந்து ரூ.7,000 கோடி திரட்டும். இதில் ரூ.4 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான பங்கு பங்குகள் புதிய பங்குகளாக வெளியிடப்படும். பஜாஜ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் ரூ.3,000 கோடி மதிப்பிலான பங்குகளை ஆஃபர் ஃபார் சேல் மூலம் விற்கும்.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி