சாகுபடி நிலத்தில் மண் மாதிரி சேகரிக்கும் முறை

55பார்த்தது
சாகுபடி நிலத்தில் மண் மாதிரி சேகரிக்கும் முறை
ஒரு விவசாயி தனது ஒரு ஏக்கர் வயலில் 6-8 இடங்களில் 8 அங்குல ஆழத்திற்கு விளிம்பு மண்ணை ஆங்கில எழுத்து V வடிவில் தோண்ட வேண்டும். சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளை நன்கு கலந்து சுத்தமான சாக்கு பையில் எடுத்து நிழலில் உலர்த்த வேண்டும். பின்னர் மண்ணின் ஒரு அடுக்கை உருவாக்கி அதை 4 பகுதிகளாக பிரிக்கவும். இப்போது மூலைகளை எதிர்கொள்ளும் மண்ணை மட்டுமே எடுக்க வேண்டும். இப்படி குறைந்தது 1/2 கி.மீ. மண் உருவாகும் வரை அதை எடுக்க வேண்டும். இந்த மண்ணை பிளாஸ்டிக் பையில் போட்டு, வேளாண் துறை அலுவலர் மூலம் மண் பரிசோதனை மையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.

தொடர்புடைய செய்தி