குட் நியூஸ்: தங்கம் விலை குறைந்தது

577பார்த்தது
குட் நியூஸ்: தங்கம் விலை குறைந்தது
22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து ஒரு கிராம் 5,830க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் 46,640க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே சமயம் 24 கேரட் சுத்த தங்கம், கிராமுக்கு 20 ரூபாய் குறைந்து, 6,300 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைந்து, 50,400 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. தங்கத்தை போலவே வெள்ளியின் விலை இன்று கிராமுக்கு 20 காசுகள் குறைந்து ரூ.77.80 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி 77,800 ரூபாய் ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Job Suitcase

Jobs near you