உடல்நலக் காப்பீடு எடுக்கும் முதியவர்களுக்கு நல்ல செய்தி

57பார்த்தது
உடல்நலக் காப்பீடு எடுக்கும் முதியவர்களுக்கு நல்ல செய்தி
காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (IRDAI) உடல்நலக் காப்பீடு குறித்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. புதிய காப்பீட்டு பாலிசியை வாங்குவதற்கான அதிகபட்ச வயது வரம்பு 65 நீக்கப்பட்டுள்ளது. இனிமேல், வயது வித்தியாசமின்றி எவரும் காப்பீடு செய்யலாம், இது ஏப்ரல் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று IRDAI தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கான காத்திருப்பு காலம் நான்கு ஆண்டுகளில் இருந்து மூன்று ஆண்டுகளாகவும், தடைக்காலம் 8 ஆண்டுகளில் இருந்து 5 ஆண்டுகளாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய செய்தி