டிசம்பர் 1 -உலக எய்ட்ஸ் தினம்

4641பார்த்தது
டிசம்பர் 1 -உலக எய்ட்ஸ் தினம்

உலக எய்ட்ஸ் தினம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது எச்.ஐ.வி தொற்று பரவுவதால் ஏற்படும் எய்ட்ஸ் தொற்றுநோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு சர்வதேச தினமாகும்.

தொடர்புடைய செய்தி