வங்கிகளுக்கு எதிரான புகார்களில் 68% அதிகரிப்பு

56பார்த்தது
வங்கிகளுக்கு எதிரான புகார்களில் 68% அதிகரிப்பு
2022-23 நிதியாண்டில் வங்கிகளுக்கு எதிரான புகார்களின் எண்ணிக்கை 68.2% அதிகரித்துள்ளது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. மொத்தம் 7,03,000 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்னதாக, 2022 நிதியாண்டில் 9.4% மற்றும் 2021 நிதியாண்டில் 15.7% புகார்கள் அதிகரித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மக்களிடையே விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளதால் இந்த அளவுக்கு புகார்கள் வந்துள்ளன. மொபைல்/எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் பெரும்பாலும் புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.