நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (02-01-2024)

1080பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (02-01-2024)
பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 141. 30
அடி
நீர் வரத்து: 1102. 049 கன அடி
வெளியேற்றம்: 191. 60
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 148. 26 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 113. 27 அடி
நீர் வரத்து: 1080. 91 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 520 கன அடி

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி