சொமாட்டோ நிறுவனம் பிளிங்கிட்டில் ரூ.300 கோடி முதலீடு

61பார்த்தது
சொமாட்டோ நிறுவனம் பிளிங்கிட்டில் ரூ.300 கோடி முதலீடு
முன்னணி உணவு விநியோக நிறுவனமான சொமேட்டோ தனது விரைவான வர்த்தக நிறுவனமான
Blinkit - இல் ரூ.300 கோடி முதலீடு செய்யத் தயாராக உள்ளது. ஆகஸ்ட் 2022 இல் சொமாட்டோ பிளிங்கிட்டை ரூ.4,477 கோடிக்கு வாங்கியது. அப்போதிருந்து, வணிகத்தை விரிவுபடுத்தும் ஒரு பகுதியாக முதலீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை ரூ.2,300 கோடி முதலீடு செய்துள்ளது. இந்த இணைப்புச் சேவை தொடங்கப்பட்டால் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உணவுகள் குறித்த நேரத்திற்கு குறைவாகவே விநியோகம் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்புடைய செய்தி