வயது முதிர்ந்தோருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.20,500 கிடைக்கும்!

58பார்த்தது
வயது முதிர்ந்தோருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.20,500 கிடைக்கும்!
வயதான காலத்தில் மாதந்தோறும் வருமானம் பெற விரும்பினால், 'மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டத்தில்' சேரலாம். இந்தத் திட்டத்தில் அதிகபட்சமாக ரூ.30 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். இந்தத் திட்டமானது ஆண்டுக்கு 8.2 சதவீத வருடாந்திர வட்டியைப் பெறுகிறது. ரூ.30 லட்சம் முதலீட்டுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.2.46 லட்சம் வட்டி கிடைக்கும். அதாவது மாதம் ரூ.20,500 பெறலாம். வங்கிகள் மற்றும் தபால் நிலையங்களைத் தொடர்பு கொண்டு ஒருவர் இந்தத் திட்டத்தில் தனித்தனியாகவோ அல்லது மனைவியுடன் சேர்ந்து கொள்ளலாம்.

தொடர்புடைய செய்தி