ஓம் திசையே போற்றி!

64பார்த்தது
ஓம் திசையே போற்றி!
ஓம் திரிசூலா போற்றி!
ஓம் துணையே போற்றி!
ஓம் தெளிவே போற்றி!
ஓம் தேவதேவா போற்றி!

தொடர்புடைய செய்தி