ஸ்பேம் அழைப்புகளை சரி பார்க்க புதிய அம்சம்

66பார்த்தது
ஸ்பேம் அழைப்புகளை சரி பார்க்க புதிய அம்சம்
போலி அழைப்புகளை கட்டுப்படுத்த TRAI புதிய அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இதன் மூலம் ட்ரூகாலர் போன்ற மூன்றாம் நபர் தேவையில்லாமல் நமது போனை மறுபக்கத்தில் இருந்து யார் அழைக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த நோக்கத்திற்காக, TRAI அழைப்பு பெயர் விளக்கக்காட்சியை (CNAP) முன்மொழிகிறது. இது ஸ்பேம் மற்றும் மோசடி அழைப்புகளைச் சரிபார்க்கும். இதன் காரணமாக, எந்த செயலியின் உதவியும் இல்லாமல், மற்ற நபரின் அடையாளம் தொலைபேசி காட்சியில் அறியப்படும்.
Job Suitcase

Jobs near you