ரூ. 1. 35 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்

69பார்த்தது
ரூ. 1. 35 கோடிக்கு கொப்பரை ஏலம்
பெருந் துறை வேளாண்மை உற் பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தில் ரூ. 1 கோடியே 35 லட்சத் துக்கு நேற்று முன் தினம் கொப்பரை விற்பனை நடைபெற்றது.

பெருந் துறை வேளாண்மை ண்மை உற் உற்பத் இவை குறைந்த பட்ச தியாளர்கள் கூட்டுறவு விலையாக கிலோ ரூ. விற்பனைச் சங்கத்தில் 83. 35க்கும், அதிகபட்ச வாரந்தோறும் சனி மற் மாக ரூ. 98. 18க்கும் விற்ப றும் புதன்கிழமைகளில் னையாகின. இரண்டாம் கொப்பரை ஏலம் நடை தரக் கொப்பரைகள் 1, 947

பெற்று வருகிறது. அதன் படி, நேற்று முன் தினம் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு மொத்தம் 3, 265 மூட்டை கொப்பரைகள் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன. இதில் முதல் தரக் கொப்பரை கள் 1, 318 மூட்டைகள் வரப் பெற்றிருந்தன.

மூட்டைகள் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன. இவை குறைந்தபட்சமாக கிலோ ரூ. 12. 39க்கும், அதிகபட்ச மாக ரூ. 88. 29க்கும் விற்ப னையாகின. மொத்தம் 1 லட்சத்து 52 ஆயிரம் கிலோ கொப்பரைகள் விற்பனை யாகின.

இவற்றின் மொத்த விற்பனை மதிப்பு ரூ. 1 கோடியே 35 லட்சம் ஆகும் என விற்பனைக் கூடக் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி