மஞ்சள் காமாலையை உருவாக்கும் ஹெபடைடிஸ் வைரஸ் பற்றி தெரியுமா?

82பார்த்தது
மஞ்சள் காமாலையை உருவாக்கும் ஹெபடைடிஸ் வைரஸ் பற்றி தெரியுமா?
சில வகையான வைரஸ்கள் கல்லீரலை பாதித்து ஹெபடைடிஸுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த ஹெபடைடிஸ் வைரஸில் ஏ, பி, சி, டி மற்றும் ஈ என ஐந்து வகைகள் உள்ளன. இந்த ஹெபடைடிஸ் பல்வேறு தொற்றுகளால் ஏற்படுகிறது. இவற்றில், ஹெபடைடிஸ் பி, சி மற்றும் டி வைரஸ்கள் மிக ஆபத்தானவை, ஹெபடைடிஸ் ஏ அவ்வளவு ஆபத்தானது அல்ல. ஹெபடைடிஸ் ஏ இந்த குறுகிய கால நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது. ஹெபடைடிஸ் பி, சி மற்றும் டி ஆகியவை கேன்சர் போன்ற நாள்பட்ட நோய்களை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்புகளை கூட ஏற்படுத்துகின்றன.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி