பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 31. 12. 2023

52பார்த்தது
பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 31. 12. 2023
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 31. 12. 2023
சோலையார் அணை
நீர்மட்டம்: 14. 40/160 அடி
நீர்வரத்து: 41. 32க. அடி
வெளியேற்றம்: 450க. அடி
மழை அளவு: mm
பரம்பிக்குளம்:
நீர்மட்டம்: 48. 26/72 அடி
நீர்வரத்து: 373க. அடி.
வெளியேற்றம்: 937க. அடி.
மழை அளவு: mm
 ஆழியார் அணை:  
நீர்மட்டம்: 80. 95/120அடி.
நீர்வரத்து: 241க. அடி.
வெளியேற்றம்: 182க. அடி.
மழையளவு: mm

டேக்ஸ் :