பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம்

51பார்த்தது
பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம்
கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அணைகளின் நிலவரம் 12. 02. 2024
சோலையார் அணை
நீர்மட்டம்: 7. 01/160 அடி
நீர்வரத்து: 59. 83க. அடி
வெளியேற்றம்: 125க. அடி
மழை அளவு: mm
பரம்பிக்குளம்:
நீர்மட்டம்: 41. 64/72 அடி
நீர்வரத்து: 95க. அடி.
வெளியேற்றம்: 907க. அடி.
மழை அளவு: mm
 ஆழியார் அணை:  
நீர்மட்டம்: 77. 40/120அடி.
நீர்வரத்து: 224க. அடி.
வெளியேற்றம்: 307க. அடி.
மழையளவு: mm

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி