திரிமூர்த்தியில் த்ரயம்பகேஸ்வரம்

59பார்த்தது
திரிமூர்த்தியில் த்ரயம்பகேஸ்வரம்
கோதாவரியின் பிறப்பிடம், மும்மூர்த்திகளின் (பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வரர்) தாயகம் மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள த்ரயம்பகேஸ்வர ஜோதிர்லிங்கம் ஆகும். துவாதச ஜோதிர்லிங்கங்களில் இந்த லிங்கம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. கருவறையில் உள்ள 3 லிங்கங்கள் ஒரு பானையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 3 லிங்கங்களும் மும்மூர்த்திகளின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. இக்கோயில் 1730ல் கட்டப்பட்டதற்கான வரலாற்றுச் சான்றுகள் உள்ளன. இக்கோயில் ஹேமந்தபந்தி பாணியில் கரும் மணற்கற்களைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி