3 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு சில்லறை பணவீக்கம் குறைவு

60பார்த்தது
3 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு சில்லறை பணவீக்கம் குறைவு
காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் இதர உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் குறைந்ததால் ஜனவரி மாதத்தில் சில்லறை பணவீக்கம் 5.1 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது. இது மூன்று மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI) பணவீக்கம் டிசம்பர் 2023 இல் 5.69 சதவீதமாகவும், ஜனவரி 2024 இல் 6.52 சதவீதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது. தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் (என்எஸ்ஓ) வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, 2024 ஜனவரியில் உணவுப் பணவீக்கம் 8.3 சதவீதமாக இருந்தது.

தொடர்புடைய செய்தி