முதலிடத்தில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

59பார்த்தது
முதலிடத்தில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்
நாட்டின் மதிப்புமிக்க 500 தனியார் நிறுவனங்களின் பட்டியலில் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (ஆர்ஐஎல்) முதலிடம் பிடித்துள்ளது. அக்சிஸ் வங்கியின் செல்வ மேலாண்மை பிரிவான பர்கண்டி பிரைவேட் மற்றும் ஹுருன் இந்தியா ஆகியவை இணைந்து அக்டோபர் 2023 நிலவரப்படி அந்தந்த நிறுவனங்களின் சந்தை மதிப்பின் அடிப்படையில் அறிக்கையைத் தயாரித்தன. இந்த அறிக்கையின் போது ஆர்ஐஎல் - இன் சந்தை மதிப்பு ரூ.15.6 லட்சம் கோடியாக இருந்தது (தற்போதைய மதிப்பு ரூ.19.65 லட்சம் கோடி).

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி