ரயிலில் பெண்களுக்கு இருக்கும் சலுகை தெரியுமா?

75பார்த்தது
ரயிலில் பெண்களுக்கு இருக்கும் சலுகை தெரியுமா?
இந்திய ரயில்வே பெண்களுக்காக பல விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. அதில், தனியாகப் பயணம் செய்யும்போது டிக்கெட் எடுக்க முடியாவிட்டால் பெண்களுக்கு என்ன உரிமை? சந்தேகங்களுக்கு பல விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ரயில் டிக்கெட் இல்லாமல் பெண்கள் பயணம் செய்தால், ரயில் பரிசோதகர் அவர்களை ரயிலில் இருந்து இறக்க முடியாது. ஒரு பெண் தனியாக பயணம் செய்தால், ரயில் பரிசோதரிடம் பேசி இருக்கையை மாற்றிக் கொள்ளலாம். போரில் இறந்த ராணுவ வீரர்களின் மனைவிகளுக்கும் சலுகை வழங்கப்படுகிறது. 182 என்ற எண்ணை அழைத்தால் முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.

தொடர்புடைய செய்தி