பழநி முருகன் கோயிலில் தைப்பூச திருவிழா!

1063பார்த்தது
பழநி முருகன் கோயிலில் தைப்பூச திருவிழா!
பழநி முருகன் கோயிலில் தைப்பூச்
திருவிழா ஜன. 19 கொடி ஏற்றத்துடன் துவங்கி 10 நாட்கள் நடைபெறும் கொடியேற்றம்: 19 தேதி காலை 7. 30
மணிக்கு மேல் 8. 30 மணிக்குள்
திருக்கல்யாணம்: 24 தேதி இரவு 7. 00
மணிக்கு மேல் 8. 00 மணிக்குள் வெள்ளி ரதம்: 24 தேதி இரவு 09. 00
மணிக்கு மேல்
தைப்பூசம்: 25 தேதி
திருத்தேரோட்டம்: 25 தேதி மாலை 04. 30மணிக்குமேல்
தெப்பத்தேர்: 28ம் தேதி இரவு 11. 00 மணிக்கு மேல் கொடியிறக்கத்துடன் நிறைவு

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி