அரச குடும்பத்தின் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தது சீனா!

66பார்த்தது
அரச குடும்பத்தின் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தது சீனா!
பூடானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வரும் நிலையில், அங்குள்ள அரச குடும்பத்துக்கு சொந்தமான நிலத்தை சீனா ஆக்கிரமித்து வருகிறது. கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பெயுல் கென்பாஜோங் நதி பள்ளத்தாக்கில் நகரங்கள் கட்டப்பட்டன. பூடானுடனான எல்லைப் பிரச்னை குறித்து ஒரு தரப்பினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் நிலையில், இந்த ஊடுருவல் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. ஒரு மாதத்திற்கு முன் செயற்கைக்கோள் மூலம் எடுக்கப்பட்ட படங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்த நிலையில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி