விரைவில் 5 கோடி வேலை வாய்ப்புகள்

68பார்த்தது
விரைவில் 5 கோடி வேலை வாய்ப்புகள்
விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை அடுத்த 5-7 ஆண்டுகளில் 5 கோடி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று இந்திய ஹோட்டல் சங்கம் (HAI) தெரிவித்துள்ளது. இதற்காக, இந்தத் துறைக்கு முழு தொழில் மற்றும் அடிப்படைத் துறை அந்தஸ்து வழங்குமாறு மாநிலங்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் வளர்ச்சியில் சுற்றுலாத் துறையும் முக்கியமானது என்று இந்திய ஹோட்டல் சங்க தலைவர் புனித் கூறினார். மொத்த வேலை வாய்ப்பில் 10 சதவீதமும், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 8 சதவீதமும் இத்துறை பங்களிக்கிறது.

தொடர்புடைய செய்தி