+2 முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஜெர்மனியில் இலவச செவிலியர் படிப்பு

83பார்த்தது
+2 முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஜெர்மனியில் இலவச செவிலியர் படிப்பு
12ஆம் வகுப்பு முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஜெர்மனியில் இலவச செவிலியர் படிப்பையும் வேலையையும் வழங்கும் NORCA ROOTS Triple Win Trainee Program (Ausbildung) முதல் தொகுதிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இந்தத் திட்டம் ஜெர்மன் மொழிப் பயிற்சி (B2 நிலை வரை), ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை, ஜெர்மனியின் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் ஜெர்மனிக்கு வந்தவுடன் படிப்பின் போது மாதாந்திர உதவித்தொகை ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

இந்தத் திட்டம் ஜெர்மனியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட செவிலியராகப் பயிற்சி பெற தொழில்சார் செவிலியர் பயிற்சியை வழங்குகிறது. உயிரியலை உள்ளடக்கிய அறிவியல் பாடத்தில் 12ஆம் வகுப்பில் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

கூடுதல் விவரங்களுக்கு https://norkaroots.org/

தொடர்புடைய செய்தி