காரைபுதூர் - Karaipudur Census Town

కామారెడ్డి జిల్లా