தாராபுரம் - Dharapuram Municipality

కామారెడ్డి జిల్లా