நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (21-02-2024)

57பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (21-02-2024)
பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 116. 10
அடி
நீர் வரத்து: 19. 700 கன அடி
வெளியேற்றம்: 1504. 75
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 104. 99 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 109. 83 அடி
நீர் வரத்து: 56 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 475 கன அடி

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி