2024 உலக அகதிகள் தினத்தின் கருப்பொருள்

52பார்த்தது
2024 உலக அகதிகள் தினத்தின் கருப்பொருள்
இன்று (ஜூன் 20) உலக அகதிகள் தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. 2024 ஆண்டு அகதிகள் தினத்தின் கருப்பொருள் "அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்." என்பதாகும். அகதிகளை ஆதரிப்பதில் உலகளாவிய ஒற்றுமையின் அவசியத்தை இந்த கருப்பொருள் எடுத்துக்காட்டுகிறது. அகதிகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மற்றும் சுறுசுறுப்பாக அரவணைக்கும் ஒரு உலகம் வேண்டும். அகதிகள் தங்கள் வாழ்க்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப அனைவரின் உதவியும் தேவை என்பதையும் இந்த நாள் உணர்த்துகின்றது.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி