ஓலாவுக்கு குறைந்த அளவில் நஷ்டம்

63பார்த்தது
ஓலாவுக்கு குறைந்த அளவில் நஷ்டம்
ஓலா பிராண்டின் கீழ் செயல்படும் ஏஎன்ஐ டெக்னாலஜிஸ், 2022-23 நிதியாண்டில் ரூ.772.25 கோடியின் ஒருங்கிணைந்த நிகர இழப்பை பதிவு செய்துள்ளது. 2021-22 நிதியாண்டில் பதிவான ரூ.1,522.23 கோடி இழப்புடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த முறை பாதிக்கு மேல் குறைந்துள்ளது. ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டு வருமானம் ரூ.1,679.54 கோடியிலிருந்து 48 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.2,481.35 கோடியாக உள்ளது. முழுமையான அடிப்படையில், நிகர இழப்பு ரூ.3,082.42 கோடியிலிருந்து ரூ.1,082.56 கோடியாகக் குறைந்தது.

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி