சார்தாம் யாத்திரை மேற்கொள்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

70பார்த்தது
சார்தாம் யாத்திரை மேற்கொள்பவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!
சார்தாம் யாத்திரைக்கு வரும் பக்தர்கள் இனி பதிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கான உத்தரவை உத்தரகாண்ட் அரசு சமீபத்தில் பிறப்பித்துள்ளது. சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட யாத்திரையின் ஒரு பகுதியாக கங்கோத்ரி மற்றும் யமுனோத்ரிக்கு வரும் பக்தர்களின் நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. பதிவு செய்யாத பக்தர்கள் யாத்திரையில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று ஏற்கனவே அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

டேக்ஸ் :

Job Suitcase

Jobs near you