யானை குடிக்கும் தண்ணீரை அறிந்தால் அதிர்ந்து போவீர்கள்!

77பார்த்தது
யானை குடிக்கும் தண்ணீரை அறிந்தால் அதிர்ந்து போவீர்கள்!
உலகின் மிகப் பெரிய விலங்காகக் கருதப்படும் யானைக்கு அதன் பெரிய உடலமைப்புக்கு தண்ணீரும் உணவும் அதிகம் தேவை. ஒரு யானை 14 லிட்டர் தண்ணீரை ஒரே மடக்கில் குடிக்கும். இந்த நீர் மனித உடலுக்கு 3 முதல் 4 நாட்களுக்கு தேவைப்படும் தண்ணீருக்கு சமம். ஒரு பெரிய யானை ஒரு நாளைக்கு 50-60 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கும். மேலும் ஒரு யானை ஒரு நேரத்தில் 15 கிலோவுக்கு மேல் உணவை உண்ணும். யானைகளின் தாவரவகைகள் மற்றும் அவற்றின் உணவு பருவம் மற்றும் அவற்றின் பழக்கவழக்கங்களைப் பொறுத்தது.
Job Suitcase

Jobs near you

தொடர்புடைய செய்தி