வெள்ளகோயில் - Vellakoil Municipality

కామారెడ్డి జిల్లా