நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (11-06-2024)

71பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (11-06-2024)
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (11-06-2024)

பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 87. 40 அடி
நீர் வரத்து: 1546. 192 கன அடி
வெளியேற்றம்: 404. 75
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 103. 77 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 82. 23 அடி
நீர் வரத்து: 155 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 245 கன அடி

டேக்ஸ் :