நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (04-01-2024)

1069பார்த்தது
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (04-01-2024)
பாபநாசம்:
உச்சநீர்மட்டம்: 143 அடி
நீர் இருப்பு: 142. 05
அடி
நீர் வரத்து: 2043. 981 கன அடி
வெளியேற்றம்: 1646. 950
கன அடி

சேர்வலாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 156 அடி
நீர் இருப்பு: 149. 64 அடி
நீர்வரத்து: இல்லை
வெளியேற்றம்: இல்லை

மணிமுத்தாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு: 113. 57 அடி
நீர் வரத்து: 1055 கனஅடி
வெளியேற்றம்: 1055 கன அடி

டேக்ஸ் :

தொடர்புடைய செய்தி